Cái thằng không bao giờ chịu lớn

PVC
Bụi đời gần chết, ôm sách chỉ để làm
KID
Cứ như một đứa trẻ, vô tư lự bớt
SMILE
Có sá gì đâu một nụ cười, Cứ lòng
TRAVEL
Nguyện làm một kẻ rong chơi, Ung dung tự
Happy
Xuân, Hạ, Thu, Đông cùng năm tháng, Nhẹ bước
LOVE
Phố Về Chiều nơi hoàng hôn màu tím, Yêu