KỂ CHUYỆN GIÀN KHOAN

  • Tác giả: Phố Về Chiều
  • Sáng tác: 23/3/2013
  • Tại: Giàn khoan MT1- Biển Đông Việt Nam

Anh kể em nghe,

Biển Đông nơi ấy.

Những con người vững chãi một giàn khoan,

Khơi xa sừng sững một khối kết đoàn,

Vì công việc quyết hoàn thành nhiệm vụ.

 

Trên đầu anh là trời cao vũ trụ,

Dưới chân anh là biến rộng màu xanh.

Có sá chi chí khí đã sẵn dành,

Mai ngọn lửa dòng dầu vui chiến thắng.

 

Bao chàng trai áo đỏ hòa trong nắng,

Miệng vẫn cười cố gắng cả ngày đêm.

Gió khơi xa không phải gió êm đềm,

Nhưng không thể làm say mềm ý chí.

 

Sống biển xa tình yêu và lí trí,

Đấu tranh hoài nhiều suy nghĩ miên man,

Nhớ em lắm nhiều khi nghĩ phủ phàng,

Nhưng rồi nghĩ lại,

Huy hoàng nghề anh.

 

Trai dầu khí như chim không chùn cánh,

Mãi bay cùng năm tháng giữa trời xanh,

Nơi biển cả lênh đênh hóa đất lành,

Những chuyến đi những hành trình thú vị.

GIÀN KHOAN MỘC TINH 1,

Phố Về Chiều – 23/3/2013