Phố…đã từng yêu nhiều hơn thế,

Để bây giờ ngạo nghễ kiếp độc thân !

Phố - Vạn lý độc hành nhân

Đường nào ghi dấu chân ta

Những chuyến đi những hành trình thú vị,

Là những gì … để níu kéo chân đi !

Đã bao lần dang dỡ

NHƯNG…Trái tim chẳng thôi nồng nàn.

Phố Về Chiều