Tình yêu của Phố

  • My love
  • My Honey

Ta nhìn đời qua một đôi mắt kiếng,
Sáng mĩm cười và rất đỗi hồn nhiên.
Cố gắng vui để hạn chế ưu phiền,
Giữa bộn bề và bong chen cuộc sống.

Tình yêu hả - Kệ CMN đi

HỒNG KHÔNG GAI

Hãy để yên mọi thứ như ban đầu,
Anh với em lúc quen nhau đã hiểu.
Cần có nhau cuộc đời không thể thiếu,
Ta đi cùng nhịp điệu hồng không gai !