MẮT BUỒN MẸ VIỆT NAM.

MẮT BUỒN MẸ VIỆT NAM.

MẮT BUỒN MẸ VIỆT NAM.

Nghĩa trang vắng người mẹ già tóc bạc,

Dáng lưng còng lủi thủi ngát trầm hương.

Mẹ từng bước lặng lẽ cõi vô thường,

Hai thế giới nỗi đau dường dao cắt.

Ngày hòa bình quê mình không bóng giặc,

Những đứa con giờ tươm tất thành hàng.

Một mình mẹ đã chịu mấy lần tang.

Cạn nước mắt để sang trang sử mới.

Kìa mắt mẹ như nỗi niềm ngóng đợi,

Hoàng hôn về vàng tới những hàng bia.

Để nhớ thương mất mát mắt đầm đìa,

Đợi một đứa nơi hàng bia còn thiếu.

Mẹ Việt Nam anh hùng giờ sức yếu,

Lại thương buồn tiều tụy quá mẹ ơi.

Giọt lệ này xúc động hãy còn rơi,

Con kính trọng mẹ muôn đời cống hiến.

Mẹ Việt Nam anh hùng từ thời chiến,

Đến thời bình còn nhớ chuyện nuôi quân.

Chuyện đạn bom chuyện đưa tiễn bao lần,

Là lần cuối những tình thân vĩnh biệt.

Vũng Tàu, Phố Về Chiều – 7/5/2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares