Về Bên Mẹ

VỀ BÊN MẸ

Mai về bên mẹ thân yêu,
Dăm đôi ba bữa sớm chiều mẹ con.
Được ăn những món thật ngon ,
Tự tay mẹ nấu hãy còn thơm hương.
Được lăn thoải mái trên giường,
Gối chăn mẹ giặt tình thương gửi vào !
Được nghe tiếng mẹ thì thào,
Nhỏ to tâm sự ngọt ngào bên  tai !
Được yên giấc mộng đêm dài,
Bởi vì có mẹ chẳng ai dám phiền .
Sống như nơi chốn bình yên,
Bởi vì có mẹ bà tiên khác gì ?

Về bên mẹ …hãy về đi !
Về mùa tháng bảy hiếu nhi làm tròn !
Nhớ cho bổn phận làm con,
Thờ cha kính mẹ hãy còn khắc ghi !

Mẹ cha già yếu mấy khi,

Con lo lắm mẹ nghĩ suy sao vừa.

Mẹ cha nay đã xế trưa,

Con khờ hổ thẹn vẫn chưa đáp đền.

Công lao dưỡng dục chẳng quên,

Đời con hạnh phúc kề bên có người !

Sài Gòn, Phố Về Chiều – 13/8/2010

IMG_4512

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *