Nhỏ bạn thân

Nhỏ bạn thân

Điều đáng ghét nhất ở nhà ngưi chính là việc chẳng bao giờ chịu lớn