DP Artist (Họa Sĩ DP Trương)

DP Artist (Họa Sĩ DP Trương)

Nhìn anh Phố cứ như con nít, mà là con nít quỷ @@