biển đông

01/10/2019

KỂ CHUYỆN GIÀN KHOAN

Tôi sẽ kể Kể người nghe Chuyện giàn khoan
02/10/2019

TÔI LÀ GÌ TRONG CON NGƯỜI ẤY

Có phải tôi là con cua ngang ngược, Bò ngang qua chỉ mong được yêu thương. Hay tôi là một thằng ngốc tầm thường, Yêu thương […]