ĐỘC HÀNH NHÂN

  • Location: Northwest Viet Nam
  • Team: PAT (Phượt Ẩm Thực)
  • From: Vũng Tàu -TP. HCM
  • My Slogan: Make my life beautiful

Những cung đường những khoảnh khắc khó quên,

Xin giữ lại chẳng đặt tên làm gì,

Tuổi thanh xuân đã quá lứa lở thì,

Là độc bước mà đắc chí nam nhi!