Malacca – Bản tình ca yên bình

  • Trip Time: 11/2016
  • Feeling: Great
  • Location: Malacca -Malaysia

Malacca – Bản tình ca yên bình,

Nơi đất khách để chúng mình rong chơi,

Chút nhẹ nhàng chút thảnh thơi,

Thả lòng ta ngẫm…chơi vơi qua rồi !