KỂ CHUYỆN GIÀN KHOAN

KỂ CHUYỆN GIÀN KHOAN

Anh kể em nghe, Biển Đông nơi ấy. Những con người vững chãi một giàn khoan, Khơi xa sừng sững một khối kết đoàn, Vì công việc quyết hoàn thành
ĐỘC HÀNH NHÂN

ĐỘC HÀNH NHÂN

Những cung đường những khoảnh khắc khó quên, Xin giữ lại chẳng đặt tên làm gì, Tuổi thanh xuân đã quá lứa lở thì, Là độc bước mà đắc chí