NHỮNG CHÀNG TRAI MT1

NHỮNG CHÀNG TRAI MT1

Mộc Tinh 1 đang quá trình Hook up,

Ba trăm người từ Sup đến foceman,

Chiến đấu ngày đêm  không mệt mỏi,

Lãnh đạo cùng theo dõi cũng ngày đêm!

Động viên khuyến khích các anh em,

Cao tinh thần để mang về chiến thắng,

Đạt kế hoạch phải cố gắng vượt qua.

Xong phase ba chúng ta sẽ tiến xa,

Để hoàn thiện năm mười ba first gas.

Như hôm qua có phong ba bão táp,

Vì sóng to nên neo cáp chưa thành.

Anh em một số  đã phải đành,

Bên giàn ở lại đánh thiên nhiên.

Sống với bão lòng định kiên hơn bão,

Có sá gì tinh thần đã lên cao.

Sóng càng cao ta càng cao chí khí,

Chí khí vì first gas Mộc Tinh one. (MT1)

(MT1, 15/9/2012)

Our Score

About Châu Phạm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *