HIẾU ĐẠO

HIẾU ĐẠO

Mẹ cha: Phật tại nhân gian,

Vì con trọn kiếp nguy nan chẳng màng.

Bao năm bương chải cơ hàn,

Muối tiêu màu tóc ngày càng rõ hơn.

Biển trời rộng lớn mênh mông,

Cũng không sánh nỗi công ơn sinh thành.

Cuộc đời ngày tháng trôi nhanh,

Mẹ cha khuất bóng để dành phần con.

Cuộc đời cha mẹ ví von,

Hy sinh tất cả hãy còn chưa yên.

Đó là tình cảm thiên liêng

Vì con chẳng quản những miền trầm luân.

Vì con quên cả xác thân,

Quên ăn quên ngủ mỗi lần con đau,

Vì con chẳng quản chuốt trau,

Nếp nhăn vầng trán đã bao lâu rồi ?

Từ khi con ở trong nôi,

Mẹ thương cha quý niềm vui gia đình,

Đến khi con lớn thấu tình,

Biết chăng cha mẹ ân tình thật sâu ?

Phận con chữ hiếu làm đầu,

Kiền Liên ngày trước dãi dầu âm ty.

Thương mẹ chịu khổ a tỳ,

Xả thân cứu mẹ thoát ly cảnh nàn,

Để đời ngày hội Vu Lan,

Hiếu ân báo đáp cõi trần noi gương.

Phận con chữ hiếu tỏ tường,

Mẹ cha còn sống yêu thương tỏ bày.

Phải năng phụng dưỡng hàng ngày,

Chăm nom thăm hỏi miệt mài quan tâm.

Việc làm thiết thực tại tâm,

Mẹ cha hạnh phúc âm thầm hỷ hoan.

Cũng vì con cái hiền ngoan,

Biết vì đạo hiếu lo tròn trước sau.

Sinh thành dưỡng dục công lao,

Từ nay cho đến bạc đầu báo ân.

Mẹ cha chẳng quản tấm thân,

Thì con cũng vậy ân cần hiếu nhi !

Sống mà chi, sống mà chi,

Hiếu mà không trọn phí đi cuộc đời !

Hiếu không chỉ nói bằng lời.

Phải thành hành động không thôi cũng thừa.

Vũng Tàu, Phố Về Chiều – 2/12/2012

Our Score

About Châu Phạm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *