CHƠI CHIM

Chơi CHIM đừng để chim đau,
Khi lên quá đỉnh gục đầu là hơn.
Rồi gần đến lúc nỗi cơn,
Ngóc đầu đúng lúc tơn tơn sướng đều.

Chơi CHIM phải để chim kêu,

Tiếng sung tiếng sướng dễ phiêu hơn nhiều.

Nghĩ CHIM thuộc dạng thần điêu,

Điều binh khiển tướng gặt nhiều điểm cao !

BCS PVC

CHIM

Our Score

About Châu Phạm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *