CHƠI CHIM

Chơi CHIM đừng để chim đau,
Khi lên quá đỉnh gục đầu là hơn
Rồi gần đến lúc nỗi cơn
Ngóc đầu đúng lúc tơn tơn sướng đều

 

About Châu Phạm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *