CHỈ MÌNH MẸ.

Mưa chiều nay mưa như trút nước,

Bão tràn về nghe lạnh buốt tâm can.

Mẹ ơi! Nơi xóm làng thân thiết ,

Bão có về cho con biết mẹ nghe !

Mưa phương xa xối lòng con trẻ,

Bão tràn về bão mạnh lắm mẹ ơi !

Bão ngoài trời hay bão lòng con vậy,

Con chẳng biết sao nghe hoài nỗi lo…

Con nghe được tiếng ào ào của gió,

Tiếng lạch cạch lay động mấy tấm tôn,

Con thấy mẹ ôn tồn trên ghế,

Bán hàng khuya vẫn chưa về đêm đêm.

Trời mưa gió … Nhưng mẹ vẫn ngồi đó,

Lo gạo tiền ôi thương quá mẹ con !

Trời mưa gió … Nhưng mẹ vẫn ngồi đó,

Mong con về ngày rạng rỡ công danh…

Con sẽ về công thành danh toại,

Thỏa ước mong mẹ mòn mỏi bao ngày.

Con sẽ về trả nghĩa cao dày,

Xoa nỗi buồn cứ cay hoài mắt mẹ.

Con sẽ về bên mẹ sớm hôm,

Ôm lấy mẹ, chỉ mình mẹ của con!

Bình Dương, 10/2006

Our Score

About Châu Phạm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *