CHÁY

CHÁY

Hàng năm  biết bao nhiêu vụ tai nạn,index

Cháy chợ, cháy nhà xưởng, nổ bình ga,

Đã  gây thiệt hại đến biết bao nhà,

Cũng bởi vì quá lơ là cảnh giác.

 

Chống cháy nổ hãy tích cực công tác,

Cùng tuyên truyền phổ biến rộng và sâu,

Khắp các nơi, các nhà phải cùng nhau,

Quyết thực hien quyết đi đầu chiến lược.

 

Hãy tích cực phòng cháy cần làm trước,

Chứ để đừng chân chạm nước thì thua.

Đến lúc ấy mọi thứ  dẫu phân bua,

Đã quá muộn bởi hoang tàn cảnh tượng.

 

Hãy đừng để những ngọn lửa bành trướng,

Mất kiểm soát rồi cảnh tượng đau thương,

Cảnh tro bụi xơ xác một hiện trường,

Như đã từng khiến đau dường dao cắt.

 

Ngọn lửa kia hung tàn đầy nước mắt,

Mất tài sản rồi mất cả tương lai,

Những lỗi này biết đổ tội cho ai,

Cũng chỉ vì chuyện đêm ngày phòng cháy ?

 

Hãy đề cao phòng cháy và chữa cháy,

Chuyện hôm nay đừng để đến ngày mai,

Và chuyện này cũng không của riêng ai,

Của mọi nhà mọi cơ quan thực hiện !

Our Score

About Châu Phạm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *