LẦN ĐẦU

LẦN ĐẦU

Đút vô rồi lại rút ra,

Rút ra rồi lại lấy đà đút vô.

Đút vô rồi lại rút ra,

Rút ra rồi lại vô ra mấy lần.

Càng làm càng thấy càng hăng,

Lần đầu cũng mệt khó khăn cũng nhiều.

Một giờ cũng đủ thấy phiêu,

Hai tay hoạt động sắp tiêu mất rồi.

Có khi dùng miệng lẫn môi,

Mồ hôi nhuể nhoại chịu thôi cảnh này?

Dùng môi để cả hai tay,

Cứ nhằm cái lỗ ta xoay mấy lần.

Xoay qua xoay lại dần dần,

Nảy ra ý định thêm phần bôi trơn.

Lấy tay vớ lấy chất nhờn,

Bôi vào một ít đỡ hơn lúc đầu.

Ra vô không phải đợi lâu,

Ra vô suông sẻ khỏe đầu gì đâu.

Thế rồi ngoáy cứ thật lâu,

Mọi việc cũng ổn lần đầu của tôi.

Khổ thân cái khóa củ rồi,

Nên đành vứt bỏ để thôi đợi chờ.

Khóa mở xong lòng nhẹ tơ,

Khỏe ơi là khỏe nằm phơ ngủ liền J

Phố Về Chiều

mo khoa

P/S: mở khóa cũng mệt CMRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *